…1672…

Nou weet ik van de prins uit dat jaar geen kwaad, maar wat ik wel weet is de gevleugelde aanduiding voor een hoop ellende en complete maatschappelijke chaos uit die tijd: 

“redeloos, radeloos en reddeloos”

En in die wanhoops-samenvatting is ons hondengezin als micromaatschappij zo ongeveer terecht gekomen. De reeks van zorgen en gebeurtenissen van de afgelopen jaren wisten we met keihard doorzetten het hoofd te bieden, maar inmiddels lopen we opnieuw tegen die deprimerende kreet aan, maar zijn we op…

Het is publiek geheim dat we qua huisvesting flink in de problemen zitten. Onze huurwoning wordt verkocht en we moeten er uit. We willen er ook graag uit maar met de huidige criminele en krankzinnige woningmarkt is het voor ons compleet onmogelijk om een andere woning te vinden.

Dan rest ons de straat want dat lijkt toch echt te gaan gebeuren. Dat loopt al een tijd maar hoewel we nu een tijdelijke huurverlenging hebben gekregen is het daarbij behorende contract een wurgcontract wat ons het leven nog extra zuur maakt. Er volgt nog overleg maar we vrezen grote vreze.

Extreme huurverhoging, verbod op voortzetting van mijn dagbesteding (tevens dus beperking inkomen) met de honden en beperkingen in het bezit hebben van onze eigen honden. Om het allemaal nog veel dreigender te maken zijn op diverse tekortkomingen hoge boetes gesteld. En dan te bedenken dat dit door de parochie wordt geïnitieerd zonder daadwerkelijk te helpen zoeken naar een betrokken oplossing. Ik begrijp heus wel dat de kerk niet meer loopt en de zaken verkocht moeten worden. Maar wij zijn toch geen criminelen of slechte huurders? We staat schaakmat door invloeden van buitenaf en kunnen geen kant op!

Omdat de potentiële koper het nu nog niet nodig heeft is het contract nu bij godsgratie (oeps) gesteld op 1 mei 2023. Dan is het definitief voorbij en gaan de hoge boetes gelden en juridische procedures… Geen ontkomen meer aan.

We blijven natuurlijk keihard ons best doen, maar we houden ons hart vast om tijdig iets anders te vinden. Alles en iedereen is er bij ingeschakeld, echter tot nu toe toe: NIKS! Behalve dan heel veel van kastje naar de muursituaties. Ach nou ja, dat houdt ons nu nog even van de straat.

Dit leidt wel enorm tot dagelijkse spanningen en nachtelijke panieksituaties bij het wakker liggen. Daarbij ontkom ik niet aan het oefenen van moeilijke gesprekken en het repeteren van scheldpartijen, puur uit woede en onmacht.

De halve wereld is hulpverlener of bestaat uit organisaties die mensen met problemen moeten helpen. Er zijn wettelijke regelingen en voorschriften vooral mensen met een beperking te helpen…

Mooi hoor, op papier! Vergeet het maar in de praktijk. Zoek het maar lekker zelf uit. Zelfs ‘n overheidsinstantie als het ministerie van VWS verwijst naar organisaties die op hun beurt “NEE” verkopen. Op hun website staat wel dat ze er voor je zijn met hele mooie hulpverlening, maar eenmaal aan de telefoon zegt men niets voor ons te kunnen doen “omdat dit de zorg wel heel duur zou maken” (werkelijk waar hun woorden).

Overal nee horen met kan niet, doen we niet, mag niet en hebben we niet is deprimerend en gekmakend. Is het nodig de in 1672 ontstane slogan nog een keer noemen? Of kunt u dat nu zelf wel invullen?

Op zich en vooral voor ons uitermate klote natuurlijk want we zien de vreselijke bui al hangen. Maar als ik even van onze persoonlijke dramatiek opkijk, slaat me de schrik nog verder om het hart bij het aanzien van een vaderland in verval.

Wat is er toch in hemelsnaam aan de hand? Het leven is haast dubbel zo duur aan het worden, de armoede slaat hard toe. De landelijke politiek en gemeentelijk overheden hebben geen oor en oog meer voor hun eigen onderdanen. Wat nu?

Gaan we werkelijk terug in de tijd van “1672”? Met als resultaat totale chaos en wanhoop bij bevolking en regering? Boerenopstand of burgeroorlog lijkt me dan haast voor de hand liggend…

Nee, vergeef me, ik ben niet aan het stemming maken, maar ik zie het persoonlijk wel heel somber in… nog somberder zelfs. Bidden helpt niet want de oorspronkelijke kerken geloven al lang niet meer in zichzelf en er dwalen zoveel vreemde goden om ons heen dat keuze maken, Russisch roulette kan worden.

Vreemd…. Als je zo om je heen de vraag stelt; hee, hoe gaat ie? Ja goed hoor, is dan toch het antwoord…🥴