…afgoden…

Men gaat het huis van God, compleet met bijbehorende opstallen als vastgoed verkopen! De droevige leegloop der kerken is een feit, gelovigen sterven uit! 

Door het niet met de tijd meegaan van Rome, Bisdommen en Parochies, is God de grip op het aardse al behoorlijk kwijt. Hij is zelfs al gestopt met in zichzelf te geloven. Hij vindt het wel genoeg zo.

Zijn benedenwolkse discipelen maken er een potje van en doen precies alles wat hij verboden heeft. Betrokkenen verkwanselen de betekenis van het parapluwoord: “goedertierenheid”: de Goddelijke beginselen; goedaardig, barmhartigheid, genadig, trouw en zorgzaam.

Met tranen in zijn ogen ziet hij volgelingen, zijn voorbeeld in een diepe en schaamteloze afgrond storten. Onder de schertsnaam “stichting eigen belang”, wordt door de aardse vertegenwoordigers, nu nog enkel gekeken naar wat het meeste geld opbrengt. Niets ontziend wat daarvoor moet wijken.

Nu het geloof niet meer beleden wordt in “het huis van God”, wordt alle goedertierenheid geweld aangedaan. Alsof Hij dat dan toch niet meer ziet.

Waar zieken, hulpbehoevenden, armen en pechvogels, uit en te na de doelgroep des Heren vormden, worden juist deze het slachtoffer van wet, macht en onwil.

Zo ook wij… Want e.e.a. betrekkend op onze huidige situatie, worden we genegeerd en overlopen door hen die zich niets meer gelegen laten aan de oorspronkelijke kerkelijke waarden en goddelijke normen.

Ook nog zwaar aangedaan door ziekte en kansloos door een verziekte maatschappij waar zelfs regeringen geen vat meer op hebben, zijn we derhalve hopeloos de klos.

Nu ook de rechten van de mens nog terzijde worden geschoven, zijn we van nul en generlei waarde op deze wereld, in deze maatschappij, in deze kleine nederzetting in het land van Maas en Waal.

Ons ooit aan de kerk geschonken kleine huisje, wat in beginsel ook nooit zou mogen worden verkocht, is nu part of the deal. Met als “no deal” dat wij alles verliezen.

Alles verliezen ja, maar verschoppelingen of niet: We verliezen nooit onze eigenwaarde, zelfrespect, liefde voor elkaar en zorg voor hen die het nog minder hebben.

Had ik nog maar een ouderwetse gulden… Daar stond op de rand de indrukwekkende boodschap;

“God zij met ons”

Dit verhaal is dan wel geen gebed, maar toch: AMEN

Ook het huidige 2 euro muntstuk draagt het “God zij met ons”