…bureaucratie…?

bij de nieuwe aanvraag voor PGB een minkukelientje van het CZ zorgkantoor gesproken….

“u bent te laat, u heeft verdorie 3 maanden de tijd gehad en nu moet u eerst maar een uitgebreide mail sturen hoe dat nou toch komt”. “Daar zal van afhangen of uw aanvraag in behandeling wordt genomen”

%^*&@#…

Mijn antwoord naar die trol:

Zeer geachte mevrouw van het CZ zorgkantoor; Met vertwijfeling over uw uiterst onprettige zelfs kleinerende bejegening tijdens ons telefoongesprek, hierbij mijn boetedoening over het “ onbegrijpelijk en veel te laat reageren” op de PGB aanvraag.

Met alle respect hoop ik u, roerend in uw kopje koffie, te overtuigen van de oprechtheid van mijn verhaal:

Naast dat het voor ons een zoektocht was naar de juiste, eenduidige informatie tav PGB/WLZ en de consequenties ervan voor onze persoonlijke situatie, zitten wij al geruime tijd in een uiterst roerige periode vol tegenslag, pech, verdriet, ongemak door gezondheidsproblemen van beiden en ernstige financiële perikelen.

Het dagelijks overeind blijven en verwoed pogen alle problematiek het hoofd te bieden kost ons zoveel energie, hoofdbrekens en ook tijd, dat op meerdere fronten wel het een en ander wat langzamer loopt dan de ons normaliter gebruikelijke manier van zaken aanpakken en regelen.

Als het u lukt hier enig begrip voor te op te brengen kan wellicht deze voor ons vernederende, en voor u waarschijnlijk overbodige, stap verder worden overgeslagen en alsnog de zaak worden geregeld.

Dan kunnen wij ons verder richten op de andere zaken waaronder natuurlijk de dagelijkse zorg voor Jeroen Hilhorst welke inmiddels wederom ter observatie opgenomen voor nieuw tia/infarct.

We wachten nu verder nog op de vervolg stap (huisbezoek?) van CIZ. De verwachting is dat dit nu over +- een maand gepland zal worden.

Het was even zoeken een antwoord naar eer en geweten te formuleren, maar het is me dan toch gelukt…

Hoogachtend: J. Hilhorst

 

Ja, ik blijf natuurlijk altijd netjes….